Übergangsstück AWG

Übergangsstück AWG A-B, DIN 14343, Nenngröße 110-75=A-B, Knaggenabstände 133/89, Baulänge 48 mm.

DIN 14342. Nenngröße 75-52=B-C. Knaggenabstände 89/66. Baulänge 39 mm.

DIN 14341. Nenngröße 52-25=C-D-DS. Knaggenabstände 66/31. Baulänge 34 mm.


  Übergangsstück AWG A-B Übergangsstück AWG B-C Übergangsstück AWG C-D
Artikelnummer 579800931 579800932 579800933
Einheit Stück Stück Stück
Ein Service von Jolioo Technologies GmbH